SCG 客戶服務專區 service@e-sinew.com
樞紐科技顧問
編輯群

習慣領域內涵與天地萬象

2003/02/05
回專家觀點列表

作者: 林金順將軍

習慣領域從「實際領域」到「潛在領域」包含層面至廣,若將其作一歸納,則可區分為目標、時間、領域、材智、心念、境勢、資源、行動、機變等九項,而 相應於自然界天地萬象(3)則可對應如次︰ 定位與目標如日之永恆、時間如天之運轉不息、領域如大地綿亙無垠、材智如流水有源無盡頭、心念如烈火燃燒熱力蔓延、資源如草木滋生不盡、境勢盛衰顯之於氣之強弱、行動如風之終年不歇、機緣變化如雲之瞬息萬幻。
天 道—機變如雲、時運如天、境勢如氣
人 道—智慧如水、目標如日、心念如火
地 道—資源如木、領域如地、行動如風

一、目標日之道也
日之道--日者天地之核心,萬物之共仰,不分晝夜陰晴,無論寒暑盛衰,日之恆在,猶生命之羅盤,縱有漫天烏雲暫蔽,而日在我心永為指引。 守經達變

二、時者天之道也
天之道--天者時之序也,四時運轉,無聲無息,啟史今未,永續傳承,春去秋來,生生不息,週而復始,無時或斷。智者知所瞻而有餘,愚者窮於顧而感不足。

三、勢者氣之道也
氣之道--氣者勢也,無形無色,明黯兼俱,起伏無常,宜潛宜發。氣由境生,顯之於勢,用之在行,是力之基,是動之鋒,可導志,可破阻,氣之所在無所不摧。

四、心者火之道也
火之道--火者熱也,心念之性,性主光明,是力之源,是行之導,其熄靜無,其燃熾烈,可感染,可蔓延。氣燥助火,火烈生風,焰之所及,無所不焚。

五、行者風之道也
風之道--風者行也,性主動,視之不見,觸之不覺,無時不動,動則暢,止則滯。風行萬里翻山越海,遇阻則轉,逢隙則滲。化雨作育萬物,狂飆足撼天地。

六、空者地之道也
地之道--地者空之域也,性主寬廣,其厚能容,其深能藏。其遠無際,無限綿延,其境無邊,無限拓展。無限承載,無所不蘊,天地資源,無所不生。

七、資者木之道也
木之道--木者資之源也,其性主生,由無生有,由小而大,積少為多,綿 延滋長,生生不息。生盛衰竭,可再生,可繁衍,無限成長,取之不盡,用 之不竭。

八、智者水之道也
水之道--水之性冷主柔而能下,無處不滲,無所不容,應變化,不我執,利萬物,無不容。源遠則流長,質清則理透。喜低而成其深,能蓄而成其勢。
求智之道

九、變者雲之道也
雲之道--雲之性主變無常,隨氣所移,隨溫所異,因風而起,因流而行,無時不動,變化無常,或質變,或量變,或形變,或勢變,變之無盡卻有常,化之無軌卻有跡 。 機變之道

TOP